Fotografisanje i fotodokumentacija

fotografisanje

Biomikroskop sa ugrađenom kamerom nudi širok opseg programa za fotografisanje i uvećanje slika. Fotografisanje promena na prednjem segmentu oka, kontaktnih sočiva na oku i očnog dna pomaže kako u dijagnostici, proceni težine patologija i lečenja, tako i u formiranju fotodokumentacije.


glaukom glaukom glaukom glaukom