Specijalistički oftalmološki (očni) pregledi

kabinet

U okviru specijalističke oftalmološke ordinacije, našim pacijentima pružamo sledeće usluge:


 • Dijagnostika, lečenje i praćenje bolesti oka
 • Topografija rožnjače - dijagnostička procena prednje površine rožnjače, program za fitovanje kontaktnih sočiva, program za analizu zenice, kornealna aberometrija
 • Gonioskopija - pregled komornog ugla
 • Tonometrija - merenje očnog pritiska (aplanaciona tonometrija)
 • Pahimetrija - merenje debljine rožnjače
 • Oftalmoskopija (pregled očnog dna) - visoka miopija, šećerna bolest, visok krvni pritisak
 • Ekspresija i tuširanje kapaka prilikom lečenja blefaritisa
 • Određivanje kvantiteta i kvaliteta suznog filma
 • Konsultativni oftalmološki pregledi i saradnja sa drugim ustanovama u dijagnostički ili terapijski složenijim slučajevima
 • Usluge mikrobiološke laboratorije
 • Fotodokumentacija promena na prednjem segmentu oka