Leda soft i Soleko - kontaktna sočivaLeda Soft Spheric

Dizajnirano kao konvencionalno meko sferično sočivo za dnevno nošenje. Dizajn zavisi od izbora materijala.
Leda Soft Toric

Dizajnirano kao prizmom stabilizovano bazno torično sočivo.
Leda Soft Progressive

Dizajnirano kao multifokalno sočivo sa zonama za daljinu, blizinu i intermedijalnom zonom.
Leda Soft Progressive Toric

Dizajnirano kao multifokalno prizmom stabilizovano sočivo sa baznom toričnom konkavnom površinom.
Leda Soft UV 55

Asferično meko kontaktno sočivo za mesečnu zamenu, sa UV zaštitom, aberacionom kontrolom i sa sadržajem vode od 55%.
Leda Soft High Definition (HD)

Asferično meko kontaktno sočivo za godišnju zamenu, sa UV zaštitom, aberacionom kontrolom i sadrzžajem vode od 49%.
Leda soft sočiva sa Soleko tehnologijom

Serija mekih kontatnih sočiva, lokalno proizvedenih po svetski poznatoj SOLEKO tehnologiji (koristeći originalne SOLEKO materijale kao sirovinu za proizvodnju), što dovodi do individualne proizvodnje za svakog pacijenta pojedinačno i kratkih rokova isporuke, pritom zadržavajuci ustanovljen SOLEKO kvalitet.
Soleko

Originalna SOLEKO hidrogel kontaktna sočiva proizvedena u SOLEKO pogonima u inostranstvu.

Širok dijapazon tromesečnih, šestomesečnih i godišnjih kontaktnih sočiva, različitih procenata vlažnosti, ali velike propustljivosti kiseonika, koja u potpunosti zadovoljavaju zahteve specijalista kontaktologa vezanih za aplikaciju i očekivanja pacijenata vezano za kvalitet vidnog polja, komfor i zdravlje oka.