Određivanje oštrine vida pomoću različitih metoda

kabinet

Vid je sposobnost oka da razlikuje predmete, živa bića, biljke i objekte u prostoru, a zavisi od vidne oštrine, refrakcije, akomodacije i količine svetlosti u spoljašnjem svetu. Slike iz spoljnog sveta se stvaraju u unutrašnjosti oka, u tački jasnog vida (retina). U praksi, kvalitet vidne oštrine se ispituje subjektivnom metodom pomoću optotipa (Pfluegerove kuke, Landoltovi prstenovi i Snellenovi brojevi, slova ili drugi znakovi).


glaukom glaukom glaukom