Ordinacija

kabinet

Za dve decenije uspešnog rada iz očne kuće VIZIJA izašlo je više od deset hiljada zadovoljnih pacijenata, pregledanih u njenoj specijalističkoj oftalmološkoj ordinaciji. U sadejstvu tima doktora - specijalista sa međunarodnim iskustvom (Berlin, Minhen, Nica, Amsterdam, Viljnus …), medicinskih sestara i vrhunskih aparata za dijagnostiku uspešno se rešavaju svi problemi vida koji ne zahtevaju invazivne oblike lečenja.

Uz dobrodošlicu na sajt Vizije, evo i jedine prave preporuke, citata iz knjige utisaka u Viziji:

"Svi danas govore o kojekakvim vizijama, ali je ovo jedina koja se brzo i uspešno ostvaruje".
Specijalistički očni pregledi

Dijagnostika, lečenje i praćenje bolesti oka ...

Ostatak teksta ...
Kabinet za kontaktna sočiva i refrakciju oka (naočare)

Prve naočare - subjektivno i objektivno kompjuterizovano ...

Ostatak teksta ...
Kompjuterizovana auto - kerato - refraktometrija

Keratometrija je merenje zakrivljenosti rožnjače specijalnim ...

Ostatak teksta...
Određivanje oštrine vida pomoću različitih metoda

Vid je sposobnost oka da razlikuje predmete, živa bića ...

Ostatak teksta ...
Topografija rožnjače - dijagnostika prednje površine rožnjače

Topografija služi za dijagnostičku procenu prednje površine ...

Ostatak teksta ...
Biomikroskopija - najvažniji deo oftalmološkog pregleda

Biomikroskopija je najvažniji deo oftalmološkog pregleda ...

Ostatak teksta ...
Tonometrija - merenje očnog pritiska

Merenje očnog pritiska bi trebalo da bude ...

Ostatak teksta ...
Gonioskopija - pregled ugla prednje očne komore

Gonioskopijom pregledamo ugao prednje očne komore ...

Ostatak teksta ...
Pahimetrija - metod merenja debljine rožnjače

Pahimetrija (CCT - Central Corneal Thickness) je metod ...

Ostatak teksta ...
Oftalmoskopija - pregled očnog dna

Pregled očnog dna oftalmoskopom je klasična ...

Ostatak teksta ...
Detaljniji pregled očnog dna upotrebom biomikroskopa

Prilikom ove metode prvo se proširi zenica ...

Ostatak teksta ...
Kompjuterizovana fokometrija (Lensmetrija)

Fokometrija je merenje dioptrije na naočarima ...

Ostatak teksta ...
Određivanje kvantiteta i kvaliteta suznog filma

Suvo oko ili keratokonjunctivitis sicca (KCS) ...

Ostatak teksta ...
Ischihara test - ispitivanje kolornog vida

Ispitivanje kolornog vida uglavnom se vrši ...

Ostatak teksta ...