Topografija rožnjače - dijagnostika prednje površine rožnjače

kabinet

Topografija služi za dijagnostičku procenu prednje površine rožnjače. Ovaj aparat ima takođe i integrisani pupilometar što omogućuje ispravnu detekciju zenice. Pored anatomskog integriteta i providnosti, sam oblik rožnjače je izuzetno bitan da bi se svetlosni zraci pri prolasku kroz oko prelomili i ukrstili tačno na mrežnjači (retini), koja se nalazi na unutrašnjem zidu očne jabučice. Pravilna topografija omogućava preciznu korekciju vida naočarima.


Program za kontaktna sočiva

Topografija je, takođe, potrebna radi preciznog određivanja (fitovanja) kontaktnih sočiva i izuzetno je korisna u ranom otkrivanju i praćenju napredovanja keratokonusa. Program za kontaktna sočiva automatski fituje najadekvatnije kontaktno sočivo za pregledano oko i na taj način olakšava rad oftalmologa - kontaktologa.


Program analize zenice

Služi za dinamičku i statičku pupilografiju. Pupilometar može izvesti dinamičku pupilografiju i procenu centra i veličine zenice pri fiksiranom stanju svetla kod statične pupilografije (photopic, mesopic i scotopic stanja). Ovaj program je važan u rešavanju problema oštrine vida koji nastaju kod pacijenata sa loše fitovanim kontaktnim sočivima (decentrirana).


biomikroskopija biomikroskopija