Oftalmoskopija - pregled očnog dna

tonometrija

Pregled očnog dna oftalmoskopom je klasična direktna oftalmoskopija i sastavni je deo standardnog očnog pregleda. Slika očnog dna koja se vidi je realna, uspravna i uvećana za oko 14 – 15 puta.


Na očnom dnu sagledavamo: papilu - glavu očnog živca (mesto na kome očni živac izlazi iz očne jabučice), tačku jasnog vida (macula lutea), krvne sudove i eventualne patološke promene.


glaukom glaukom

Za pregled detalja na retini (mrežnjači) kao što su krvni sudovi, nervi, krvarenja, degeneracije, upotrebljava se zelenoplavičasto, Vogt-ovo svetlo. Pri ovom svetlu naročito je upadljiva žuta boja tačke jasnog vida, te je ono pogodno za analiziranje promena u makuli.


Prilikom pregleda papile - glave očnog živca sa naročitom pažnjom se posmatra boja i granice papile, te veličina, oblik i pravilnost centralne jamice i krvnih sudova. Kod glaukoma (povišenog očnog pritiska) ova jamica je povećana, što ukazuje da je deo nervnih vlakana već uništen.