Uputstvo za korišćenje mekih sočiva

Prim. dr Ljiljana Kovač

Šef kabineta za refrakciju oka i kontaktna sočiva

Klinika za očne bolesti

Klinički centar Srbije, Beograd
Vodič za lagodno nošenje mekih kontaktnih sočiva

Da bi se kontaktna sočiva koristila bez komplikacija neophodna je - pored adekvatnih sočiva, pravilnog nošenja sočiva i njihove regularne zamene - i pravilna obuka pacijenata. Pacijenti se tokom obuke nauče kako da rukuju sočivima (postavljanje i uklanjanje) i kako da ih pravilno održavaju. Pravilno održavanje kontaktnih sočiva podrazumeva njihovo mehaničko čišćenje, ispiranje, dezinfekciju, enzimski tretman i ovlaživanje. Pacijente treba obavezno upozoriti i stalno podsećati na moguće ozbiljne posledice i komplikacije ako se sočiva neadekvatno održavaju.


 • Čistoća je izuzetno važna u održavanju kontaktnih sočiva (KS). Pre rukovanja sočivima važno je uvek dobro oprati ruke blagim šamponom (tečnim sapunom), obrisati ih čistim peškirom koji ne ostavlja dlačice ili ih prosušiti vazduhom.
 • Kod rukovanja sočivima uvek koristiti jagodice prstiju, a ne nokte. Noktima se oštećuje ili sočivo ili oko.
 • Uvek treba početi sa čišćenjem desnog sočiva da ne bi došlo do njihove zamene.
 • Pre no što se postave obavezno pregledati oba sočiva da bi se proverilo jesu li čista i bez naslaga.
 • Voditi računa da sočivo pliva u tečnosti pre otvaranja novog pakovanja. Ne treba početi sa korišćenjem novih sočiva ukoliko pakovanje nije fabrički zatvoreno.
 • Kontaktna sočiva se ne smeju ustupati ili pozamljivati od drugih osoba.
 • Kaseticu za čuvanje kontaktnih sočiva treba menjati mesečno, najređe svaka tri meseca. Mnogi korisnici redovno održavaju higijenu sočiva, ali zaboravljaju na kaseticu za čuvanje kontaktnih sočiva. Kaseticu treba posle svake upotrebe isprati rastvorom za ispiranje sočiva (ne običnom vodom!) i osušiti na vazduhu. Na taj način se rizik od razmnožavanja bakterija ili gljivica u kasetici svodi na minimum.
 • Važno je da se kontaktna sočiva očiste i dezinfikuju posle svake upotrebe.
 • Važno - pravilno trljanje i ispiranje sočiva ujutro i uveče pomaže da se očuva zdravlje očiju.
 • Čišćenje i ispiranje eliminišu 99.9% mikrobnih zagadjivača.
 • Ako se sočiva ne nose nekoliko dana, potrebno je menjati rastvor u kasetici svaki treći dan.
 • Kada se posle pauze od nekoliko dana ponovo žele nositi sočiva, pre postavljanja, sočiva držati u svežem višenamenskom rastvoru za KS najmanje 6 sati.
 • Kaseticu za sočiva uvek poneti sa sobom kada se boravi van kuće.
 • Rastvor za održavanje sočiva nikada ne upotrebljavati dva puta. Rastvor obavezno menjati svako veče.
 • Zabranjeno je razblaživati rastvor vodom da bi se uštedelo. Razblaženi rastvor nije dobar dezinficijens te dolazi do infekcije i teških oboljenja oka.
 • Bocu sa rastvorom obavezno zatvoriti posle upotrebe.
 • Zabranjeno je da se sočiva drže, postavljaju i čuvaju u kupatilu, jer se u njemu lako zagadjuju mikroorganizmima.
 • Šminka se nanosi posle stavljanja sočiva, a sočiva skidaju pre uklanjanja šminke.
 • Posle detaljnog pregleda pacijenta oftalmolog-kontaktolog preporučuje adekvatan rastvor za održavanje sočiva. Vrlo je važno da pacijenti poštuju preporuku lekara prilikom kupovine rastvora. Nažalost, većina pacijenata ne nabavlja preporučeni rastvor ili ga ubrzo zamenjuje nekim jevtinijim sa obrazloženjem: „svi su rastvori isti”. Nažalost, nisu. Neadekvatni rastvori za održavanje sočiva indukuju toksične ili alergijske reakcije.
 • Procedura za održavanje kontaktnih sočiva se mora striktno poštovati i sprovoditi.

Postavljanje sočiva

Postavljanje KS na oči je veština koja se stiče vremenom. U početku su pacijenti rezervisani i nespretni, mnogi i uplašeni, ali vremenom postaju veoma vešti u rukovanju sočivima. 1. Uvek dobro oprati i osušiti ruke pre rukovanja kontaktnim sočivima.
 2. Za svako oko, proveriti da sočivo nije izvrnuto. Postavlja se na vrh kažiprsta da bi se proverio oblik sočiva. Dobro okrenuto sočivo, podseća na poluloptu sa ivicama okrenutim unutra. Izvrnuto sočivo podseća na duboki tanjir za supu čije su ivice izvrnute i okrenute spolja.
 3. Koristeći kažiprst i srednji prst druge ruke (na kojoj nije postavljeno sočivo)držati gornji kapak podignut. Srednjim prstom prve ruke (one na kojoj je sočivo na kažiprstu) povući donji kapak na dole. Postaviti sočivo na oko.
 4. Otvoriti oko i proveriti da li je sočivo na oku. Vid mora da bude jasan, a udobnost zadovoljavajuća. Ako se oseća nelagodnost, možda sočivo nije čisto. Ako vid ostaje zamućen, verovatno sočivo nije na oku.
 5. Ponoviti identičnu proceduru i za drugo oko ukoliko se nose sočiva na oba oka.

Uklanjanje sočiva


Održavanje kontaktnih sočiva

Održavanje sočiva služi da se očuva kvalitet optike, spreči oštećenje površine sočiva, odstrane već nastali depoziti, redukuje broj patogenih mikroorganizama i produži život sočiva.


Ujutro

 1. Uvek dobro oprati i osušiti ruke pre rukovanja kontaktnim sočivima.
 2. Postavljanje sočiva na oči i njihovo čiščenje obaviti iznad neke ravne površine, ali nikako u kupatilu. Prvo prekriti ravnu površinu čistim peškirom, zatim, postaviti kaseticu sa čistim sočivima, višenamenski rastvor za održavanje sočiva, fiziološki rastvor (NaCl 0.9%), praznu posudu gde će oticati tečnost prilikom čišćenja i ispiranja sočiva, veštačke suze i ogledalo. Skinuti poklopac samo sa odeljka kasetice u kojem stoji desno sočivo.
 3. Ponovo dobro oprati i osušiti ruke pre nego se čisto sočivo uzme iz kasetice.
 4. Mehaničko čišćenje sočiva - Izvaditi desno sočivo iz kasetice. Staviti sočivo na dlan leve ruke i sipati nekoliko kapi (5 – 6 kapi) višenamenskog rastvora za održavanje sočiva. Jagodicom kažiprsta desne ruke, kružnim pokretima, nežno trljati sočivo 20 do 30 sekundi. Okrenuti sočivo i ponoviti čitav postupak prilikom pranja druge strane sočiva.
 5. Ispiranje sočiva - Ponovo okrenuti sočivo i isprati ga obilno svežim višenamenskim rastvorom za održavanje sočiva ili fiziološkim rastvorom (NaCl 0.9%).
 6. Postaviti kontaktno sočivo na desno oko.
 7. Ponoviti čitav postupak sa levim sočivom.
 8. Dezinfekcija sočiva - Odeljke kasetice dopuniti višenamenskim rastvorom i zatvoriti poklopcima.
 9. Ovlaživanje sočiva - Staviti veštačke suze preko sočiva. Upotreba veštačkih suza dovodi do rehidratacije sočiva i poboljšanja komfora.
 10. Kaseticu uvek poneti sa sobom kada se izlazi iz kuće.

Uveče
 1. Uvek dobro oprati i osušiti ruke pre rukovanja kontaktnim sočivima.
 2. Sočiva uklanjati sa oka i čistiti uvek iznad neke ravne površine, ali nikako u kupatilu. Prvo prekriti ravnu površinu čistim peškirom, zatim, postaviti kaseticu za čuvanje sočiva, višenamenski rastvor za održavanje sočiva, fiziološki rastvor (NaCl 0.9%), praznu posudu gde će oticati tečnost prilikom čišćenja i ispiranja sočiva, veštačke suze i ogledalo.
 3. Skinuti poklopce sa kasetice za čuvanje sočiva. Iz kasetice isprazniti rastvor za održavanje sočiva. Kaseticu i poklopce isprati fiziološkim rastvorom, a zatim svežim višenamenskim rastvorom za održavanje kontaktnih sočiva.
 4. Sipati u svaki odeljak kasetice svež rastvor za održavanje sočiva, tako da prekrije dno.
 5. Ponovo dobro oprati i osušiti ruke pre kontakta sa sočivima.
 6. Mehaničko čišćenje sočiva - Skinuti desno kontaktno sočivo sa oka. Sočivo se stavi na dlan leve ruke i sipa nekoliko kapi (5 – 6 kapi) višenamenskog rastvora za održavanje sočiva. Jagodicom kažiprsta desne ruke, kružnim pokretima, nežno trljati sočivo 20 - 30 sekundi. Okrenuti sočivo i ponoviti čitav postupak prilikom pranja druge strane sočiva.
 7. Ispiranje sočiva - Ponovo okrenuti sočivo i isprati ga obilno svežim višenamenskim rastvorom za održavanje sočiva ili fiziološkim rastvorom (NaCl 0.9%).
 8. Spustiti očišćeno desno sočivo u odeljak kasetice za čuvanje desnog sočiva.
 9. Dezinfekcija sočiva - Dopuniti rastvor do dve trećine odeljka kasetice. Proveriti da li je sočivo na dnu. Pažljivo zatvoriti poklopcem odeljak za desno sočivo.
 10. Ponoviti čitav postupak sa levim sočivom.
 11. Da bi se sočiva dezinfikovala, ostaviti ih najmanje 6 sati ili preko noći u kasetici, u svežem višenamenskom rastvoru za održavanje sočiva.

Adaptacija – navikavanje na sočiva
 • Navikavanje na savremena meka kontaktna sočiva je kratkotrajno ili sasvim izlišno.
 • Meka kontaktna sočiva se mogu nositi kada god i koliko god tokom dana.

Prva kontrola
 • Obavezna prva kontrola za meka kontaktna sočiva za dnevno nošenje je za 15 do 30 dana. Zatim, za 3 meseca, a potom za 6 do 12 meseci, po potrebi i ranije.
 • Obavezna prva kontrola za meka kontaktna sočiva za višednevno nošenje (ako se spava sa kontaktnim sočivima na očima) je dan posle početka nošenja. Sledeće kontrole su za nedelju dana, za 2 nedelje, a potom za 3 do 6 meseci, po potrebi i ranije.

Enzimski tretman mekih kontaktnih sočiva (deproteinizacija ili uklanjanje proteina sa sočiva)
 • Prilikom nošenja kontaktnih sočiva i pored svakodnevnog čisćenja i dezinfekcije, dolazi do taloženja belančevina – proteina iz suza na površini sočiva.
 • Depoziti – nataloženi proteini na sočivu mogu da prouzrokuju: nelagodnost, smanjenje vidne oštrine, mehaničko oštećenje konjunktive i roznjače, imunoalergijske reakcije, pogoduju vezivanju mikroorganizama, a prema tome i infekcijama.
 • Bakterije se vezuju za polimere sočiva, a to vezivanje je pospešeno prisustvom depozita na površini sočiva.
 • Proteini se uklanjaju jednom sedmično ukoliko oftalmolog ne odredi drugačije.
 • Sa mesečnih i tromesečnih mekih sočiva uobičajeno se ne čiste proteini ako se upotrebljava višenamenska tečnost za održavanje sočiva.

Procedura:
 1. Sprovodi se nakon uklanjanja sočiva sa oka i nakon mehaničkog čišćenja sočiva prema navedenom uputstvu za dnevno čisćenje.
 2. U čistu kaseticu za čuvanje sočiva, u svaki odeljak, stavi se po jedna tabletica za deproteinizaciju, za svako sočivo po jedna.
 3. Sipati fiziološki rastvor (NaCl 0.9%) u svaki odeljak, preko tabletica skoro do samog vrha i sačekati da se tabletice potpuno rastope.
 4. Kada su se tabletice potpuno rastopile staviti očišćena sočiva u odeljke kasetice. Proveriti da li su sočiva na dnu.
 5. Zatvoriti odeljke kasetice poklopcima. Ostaviti sočiva u rastvorenim tableticama 30 minuta (meka sočiva sa sadržajem vode manjim od 50%) ili 15 minuta (meka sočiva koja sadrže više od 50% vode).
 6. Po isteku naznačenog vremena prvo se izvadi desno sočivo i očisti višenamenskim rastvorom. Staviti sočivo na dlan leve ruke i sipati nekoliko kapi (5 – 6 kapi) rastvora za održavanje KS. Jagodicom kažiprsta desne ruke, kružnim pokretima, nežno trljati sočivo 20 - 30 sekundi. Okrenuti sočivo i ponoviti čitav postupak prilikom pranja druge strane sočiva. Zatim, ponovo okrenuti sočivo i dobro ga isprati svežim rastvorom za održavanje sočiva ili fiziološkim rastvorom (NaCl 0.9%). Spustiti desno sočivo u odeljak kasetice za čuvanje desnog sočiva. Dopuniti rastvor do dve trećine odeljka kasetice. Proveriti da li je sočivo na dnu. Pažljivo zatvoriti poklopcem odeljak za desno sočivo (uobičajena svakodnevna procedura).
 7. Ponoviti čitav postupak sa levim sočivom.
 8. Da bi se dezinfikovala sočiva, ostaviti ih najmanje 6 sati ili preko noći u kasetici, u svežem rastvoru za održavanje sočiva.

Mere predostrožnosti
 • Pojedina sočiva su dizajnirana za česte zamene. Oftalmolog preporučuje pacijentu režim nošenja i čišćenja, kao i režim zamene kontaktnih sočiva.
 • Poštujte striktno ta uputstva. Ako vam je nešto nejasno obavezno se konsultujte sa očnim doktorom. Ne slušajte savete rodbine i prijatelja, jer su najčešće pogrešni.
 • Ako su sočiva propisana za produženo nošenje (ukoliko spavate sa sočivima na očima) nikada ne dozvolite da prođe duže od tri dana između dva čišćenja.
 • Ako dođe do crvenila oka, iritacije ili pojave bola, odmah skinite sočiva i konsultujte se što pre sa očnim doktorom.
 • Sve što uzrokuje suvoću oka, može učiniti sočiva neudobnim i povećati rizik od infekcija (upotreba kompjutera, čitanje, gledanje TV, zagađenje vazduha – dim od cigareta, suva klima, vetar, centralno grejanje, vožnja, alkohol, trudnoća i dojenje, pilule za kontracepciju, putovanje avionom, antihistaminici).
 • Ovlaživanje sočiva - Staviti veštačke suze preko sočiva. Upotreba veštačkih suza dovodi do rehidratacije sočiva i poboljšanja komfora.
 • Prašina, dim, sprejevi, polen, takođe mogu da izazovu iritaciju oka.
 • Izbegavajte kontaminaciju sočiva šminkom ili aerosolnim sprejevima, kao i nošenje sočiva blizu otrovnih - štetnih isparenja. Sprejeve koristite pre stavljanja sočiva (lak za kosu, parfemi, dezodorans i sl. )
 • Oštećena, kontaminirana ili izgrebana sočiva odmah zamenite novim.
 • Odustanite od dugih noktiju koji pogoduju razvoju bakterija. Ogrebano oko je podložno infekciji.
 • Držite sočiva dalje od dece.
 • Sočiva za bavljenje sportskim aktivnostima u vodenoj sredini (npr. u bazenu) koristite samo ako istovremenonosite vodonepropusne naočare za vodu.
 • Ako se sočiva osuše - ovlažite sočiva sredstvom za održavanje ili sredstvom za ovlaživanje (veštačke suze) ili ispiranje (fiziološki rastvor), a potom sledite uputstvo za upotrebu rastvora za održavanje (čišćenje, dezinfekcija, čuvanje i ispiranje) sočiva.
 • Redovno odlazite na kontrolne preglede kod oftalmologa.

Uputstvo:
 • Nemojte spavati sa kontaktnim sočivima osim ukoliko očni doktor nije ustanovio da je to u Vašem slučaju bezbedno.
 • Nemojte nositi kontaktna sočiva duže od fabrički odredjenog i naglašenog perioda trajanja, ili onog koji Vam je doktor savetovao.
 • Nemojte koristiti proizvode kućne hemije za čišćenje sočiva.
 • Nemojte nositi sočiva kada koristite kapi za oči (osim ukoliko Vam je oftalmolog savetovao da to uradite).
 • Nemojte koristiti pljuvačku za ovlaživanje sočiva.
 • Nemojte ispirati Vaša sočiva ili kasetu za čuvanje sočiva vodom iz česme, već fiziološkim rastvorom ili sredstvom za održavanje mekih kontaktnih sočiva.
 • Važno: Čistite i dezinfikujte sočiva po uputstvu očnog doktora-kontaktologa ili striktno poštujući instrukcije navedene na pakovanju tečnosti za održavanje sočiva koju koristite.
 • Važno:Samo dosledno pridržavanje ovih uputstava i saveta očnog doktora omogućuje Vam zdravo i udobno nošenje mekih kontaktnih sočiva.

Mogućnost povremenog nošenja
 • MKS se mogu nositi sporadično, povremeno, za vreme nekih sportskih događanja ili društvenih obaveza.

Obavezne naočare
 • Nošenje KS ne isključuje upotrebu naočara. Pacijenti koji nose KS, moraju da imaju i nose naočare, bilo da ih kombinuju sa sočivima, ili da ih nose kad iz bilo kojih razloga ne nose sočiva.
 • Pre određivanja naočara, potrebno je u ordinaciji skinuti meka sočiva i sačekati samo nekoliko minuta, jer ova sočiva ne izazivaju zamagljenje vida.
 • Važno - Određivanje dioptrije i prepisivanje naočara, fitovanje kontaktnih sočiva, obuku za pravilno održavanje i nošenje sočiva, pregled očiju i kontrole radite samo kod stručnjaka za tu oblast - kod oftalmologa-kontaktologa.Prim. dr Ljiljana Kovač

Šef kabineta za refrakciju oka i kontaktna sočiva

Klinika za očne bolesti

Klinički centar Srbije, Beograd