Leda Perm i Soleko- RGP i PMMA kontaktna sočivaLeda Perm Spheric

Dizajnirano kao četvorokrivinsko RGP sferično kontaktno sočivo sa konstantnim osnim odizanjem ivice u celom opsegu dizajna.
Leda Perm Aspheric

RGP kontaktno sočivo dizajnirano da bolje prati oblik rožnjače što daje poboljšanu centričnost uz zadržavanje potrebne pokretljivosti.Leda Perm Cone

RGP kontaktno sočivo dizajnirano za fitovanje ranih i naprednih keratokonusa sa konstantnim odizanjem ivice u celom opsegu dizajna.
Leda Perm Toric

RGP kontaktno sočivo dizajnirano kao torično sočivo koje na baznoj površini ima inkorporiranu konkavnu toričnu površinu.
Leda Perm Progressive

RGP kontaktno sočivo dizajnirano kao multifokalno sočivo sa zonama za daljinu, blizinu i intermedijalnom zonom.
Leda Perm Progressive Toric

RGP kontaktno sočivo dizajnirano kao multifokalno sočivo koje na baznoj površini ima inkorporiranu konkavnu toričnu površinu.
Soleko RGP kontaktna sočiva

Gas propusna kontaktna sočiva sa posebnom formulom koja, tokom adekvatne primene, garantuje povećanje količine kiseonika do struktura oka. Pored toga, karakteristike materijala poboljšavaju kvašenje njihovih površina i otpornost na depozite.