Stručni radovi, prezentacije i edukacioni kursevi dr Dragice Đokić

Internacionalno učešće


43rd ECLSO Congress, Munich, Germany, October 25 - 26. 2013.

1. THE INFLUENCE OF SILICONE-HYDROGEL CONTACT LENSES ON THE INTRAOCULAR PRESSURE MEASUREMENT

Lj. KOVAČ, D. ĐOKIĆ, Belgrade (SERBIA), (Poster presentation)Nacionalni stručni skupovi


I Kongres glaukomatologa Srbije, 17. i 18. maj 2013., Kopaonik, Srbija

1. APLANACIONA TONOMETRIJA KOD NOSILACA SILIKON - HIDROGEL KONTAKTNIH SOČIVA

Prim. dr Lj. Kovač1,2, dr D. Đokić2, (1. Klinika za očne bolesti, KCS, Beograd, 2. Oftalmološka ordinacija Vizija, Beograd)


2. INTRAOKULARNI PRITISAK I REFRAKCIONE AMOMALIJE OKA

Dr D. Đokić, Prim. dr Lj.Kovač, Oftalmološka ordinacija Vizija, Beograd (Poster prezentacija)VIII Kongres oftalmologa Srbije, Beograd, maj 2007

1. COGANOVA MIKROCISTIČNA DISTROFIJA ROZNJAČE

Dr Dragica Đokić, Dr Nevena Micić, (Centar za Vid - MAJA , Niš (usmena prezentacija))


2. MORNING GLORY SINDROM

Dr Nevena Micić, Dr Dragica Đokić,, (Centar za Vid - MAJA , Niš (usmena prezentacija))